fbpx

תנאי שימוש ופרטיות

תכני האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
שלום וברוכים הגולשים לאתר של “oranitush”. האתר מציע לגולשים מגוון של שירותים וביניהם סדנאות בישול ואפייה בהנחיית שף קונדיטור אורנית רביב קודנצ’יק.
אולם, השימושים באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם.
הזכויות באתר
א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לאתר “oranitush.com” בלבד.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ”ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י בעלי האתר והחברה Oranitush.
ג. סימני המסחר באתר הינם קניינם בעלי האתר בלבד או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – קניינם של מפרסמים אלו.
אחריות החברה בנוגע לשירותים והמוצרים באתר
א. המידע והמוצרים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות.
בעלי האתר או/ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
ב. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש במוצרי האתר, באספקה או באי אספקה של שירותים ומוצרים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו למייל contact@oranitush.com ונבחן את טענותיך בקפידה.
שמירה על פרטיות
א. באתר לא ניתן לרכוש מוצרים אלא רק לצפות בהם. כל ההזמנות יתבצעו בצורה ישירה מול אורנית הבעלים בהזמנה בטלפון. כל מילוי טופס הכולל את פרטיכם האישיים לא יועבר לשום גורם שהינו צד שלישי .
ב. בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.
ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.
ד. בעלי האתר מקדישים משאבים אדירים ונוקטים אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים לכן בחרו בפיתרון SSL כלומר האתר מאובטח ומתחיל בhttps. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
מחירי הסדנאות באתר
כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מע”מ , אלא אם צויין אחרת.
כשרות
הסדנאות אינן כשרות לפי הגדרת הרבנות הראשית
מקדמה
בכל ביצוע רכישה מול אורניתוש תינן מקדמה שתיקבע לפי מחיר השירות.
שאר התשלום יושלם ביום האירוע.
לשאלות נוספות הינך יכול לפנות אלינו בצ’אט וואטסאפ אונליין המופיע באתר או לשלוח מייל ל contact@oranitush.com